ارتباط با ما

کردنامه
(نگاهی متفاوت به رویداد)

کردنامه در حوزه های مختلف پذیرای یادداشت و مطالب صاحبان اندیشه، اهالی قلم،
اساتید، روزنامه نگاران، پژوهشگران و کنشگران است.
آثار خود را به منظور انتشار در کردنامه، از طریق ایمیل به آدرس kurdnameh.ir@gmail.com
و یا شماره تلفن ۰۹۱۲۴۹۷۰۴۳۲ در شبکه های اجتماعی تلگرام و واتساپ برای ما بفرستید.

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات