روز جهانی پاسداشت زبان مادری در دانشگاه کردستان برگزار شد

روز جهانی پاسداشت زبان مادری در دانشگاه کردستان برگزار شد

از سال ۲۰۰۰ میلادی روز ۲۱ فوریه که توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد «یونسکو» به عنوان «روز جهانی زبان مادری» و به منظور بزرگداشت و حفاظت از تنوع زبانی و فرهنگی نام‌گذاری شد و این روز در دانشگاه کردستان با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد.

۲۱۸ هزار نفر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کردستان وجود دارد

۲۱۸ هزار نفر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کردستان وجود دارد

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان با بیان اینکه ۲۱۸ هزار و ۷۹۲ کردستانی بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستند، ادامه داد: ۲۸ هزار و ۲۶۱ نفر در استان در قالب بیمه شده حرف و مشاغل مختلف زیرپوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی استان قرار دارند.

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات