دونده کردستانی در رویای کسب مدال آسیا

دونده کردستانی در رویای کسب مدال آسیا

"صدف آقاجانی" دونده کردستانی رکوردار ماده هفتگانه کشور که این روزها می‌توان به عنوان یک پدیده در ورزش دو و میدانی استان از او نام برد، یکی از رویاهای ورزشی خود را حضور در مسابقات آسیایی و کسب مدال آن عنوان کرد.

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات