دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

همه شهرداران کرد زندانی در مناطق کردنشین ترکیه

 

کردنامه: اسامی شهردار مشترک های زندانی شهرهای کردنشین ترکیه به شرح زیر است:

 • احمد ترک شهردار مشترک کلان شهر ماردین
 • گولتن کشاناک شهردار مشترک دیاربکر
 • فرات آنلی شهردار مشترک دیاربکر
 • بکر کایا شهردار مشترک کلان شهر وان
 • تونجر باقرخان شهردار مشترک سرت
 • مهمت علی بول شهردار مشترک درسیم
 • نورحیات آلتون شهردار مشترک درسیم
 • قادر کنور شهردار مشترک جزیره
 • نوین داش دمیر شهردار مشترک بتلیس
 • حسین اولان شهردار مشترک بتلیس
 • عادل کوزای معاون شهردار یوکسکووا
 • دیلک خطیب اوغلو شهردار مشترک حکاری
 • نورالله چفت چی شهردار مشترک حکاری
 • خندان باغجی شهردار مشترک اوزالپ وان
 • شرف الدین اوزالپ شهردار مشترک اوزالپ وان
 • علی چام شهردار مشترک خوش خبر ایغدیر
 • قاسم آغگون شهردار مشترک خوش خبر ایغدیر
 • دیبا کاسکین شهردار مشترک ارجیس
 • عبدالرحمن چاغان شهردار مشترک ارجیس
 • رحمی چلیک شهردار مشترک بولانیک
 • فیگن یاشار شهردار مشترک بولانیک
 • برهان کوجامان شهردار مشترک کاراکوچان الازیغ
 • جنت آییک شهردار مشترک کاراکوچان الازیغ
 • زینب شمشک شهردار مشترک دارگچیت
 • سیران ارگان شهردار مشترکبیت الشباب
 • عبدالکریم اردم شهردار مشترک دریک
 • صباحت چتین کایا شهردار مشترک دریک
 • غزال آراس شهردار مشترک دیادین
 • آیگون تاشکین شهردار مشترک ارگانی
 • نوین اویمان شهردار مشترک ایدیل
 • مهمت مهدی اصلان شهردار مشترک ایدیل
 • تولای کاراجا شهردار مشترک تکمان ارزروم
 • عبدالرحمن زورلو شهردار مشترک هانی
 • زیلان آلداتماز شهردار مشترک سارای وان
 • سونا آتابای شهردار مشترک چالدران وان
 • نظمی چوشکون شهردار مشترک حکاری
 • احمد دمیر شهردار مشترک اوواکیشلا
 • شروین کاراکوچ شهردار مشترک اوواکیشلا
 • ثابته اکینجی شهردار مشترک وارتو
 • حسین گونش شهردار مشترک وارتو
 • ربیعه تاکاس شهردار مشترک باش وریملی
 • طاهر آیتیش شهردار مشترک باش وریملی
 • سنایا عطا شهردار مشترک گورویماک
 • مهمت امین اوراس شهردار مشترک گورویماک
 • خالص چوشکون شهردار مشترک ملازگرد
 • ممنونه سویلمز شهردار مشترک ملازگرد

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس