پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

رتبه ۳۳ کردستان در نرخ جرم به جمعیت در کشور

پنج‌شنبه - 23 ژوئن 2022
رتبه ۳۳ کردستان در نرخ جرم به جمعیت در کشور

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت: نرخ جرم در کردستان نسبت به سایر استان‌ها بسیار پایین است و استان کردستان بە لحاظ نرخ جرم نسبت بە جمعیت در رده سی‌وسوم کشوری قرار دارد.

سردار علی آزادی در نشست با اصحاب رسانە استان بە مناسبت هفتە مبارزە با مواد مخدر اظهار کرد: در حال حاضر در سطح استان ۲٥ دستگاە و در شهرستان‌ها ۹ دستگاە عضو ستاد مبارزە با مواد مخدر هستند.

وی عنوان کرد: در راستای مبارزە با مواد مخدر هفت کمیتە تخصصی شامل کمیتە سازمان‌های مردم نهاد، کمیتە حقوقی، کمیتە فرهنگی و پیشگیری، کمیتە درمان، کمیتە مقابلە با با عرضه، کمیتە پژوهش و بانوان تحت نظر شورای هماهنگی مبارزە با مواد مخدر مشغول فعالیت هستند.

سردار آزادی افزود: یکی از آسیب‌های بزرگ اجتماعی در کشور پدیدە شوم اعتیاد است کە باید برای ریشەکن کردن آن دست بە دست هم دهیم و در این راستا باید از ظرفیت‌های رسانە، سازمان‌های مردم نهاد و ماموستایان بە ویژە همکاری خود مردم بهرە برد، زیرا اگر در هر کاری مشارکت نباشد آن کار ناتمام خواهد ماند.

وی بیان کرد: از آنجایی کە اعتیاد زمینەساز بسیاری از جرائم است، لازم است کە بە این موضوع توجە ویژەای شود کە متاسفانە آنچنان کە شاید و باید در این زمینە اقدام نشدە است.

سردار آزادی یادآور شد: دیدار با نمایندە ولی فقیە، دیدار با امام جمعە شهر سنندج، سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعە، نشست خبری با اصحاب رسانە، پاکسازی مناطق آلودە و جمع‌آوری معتادان متجاهر، برگزاری میز خدمت در راستای آگاە سازی و برگزاری کارگاەهای آموزشی، برگزاری مسابقات ورزشی، اجرای برنامەهای نشاط اجتماعی و غبار روبی مزار شهدا از جملە برنامەهای هفتە مبارزه با مواد مخدر است.

وی ادامە داد: در سە ماهە اخیر، ٦۱۲ معتاد متجاهر در سطح استان جمع‌آوری و تحویل کمپ‌ها دادە شدە است کە برخی از آنان مشکل روحی روانی دارند.

سردار آزادی در ادامە در خصوص کشفیات مواد مخدر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شدە کە این میزان نسبت بە سال گذشتە ۱۳ درصد افزایش داشتە است.

فرمانده انتظامی استان کردستان در ادامه عنوان کرد: نرخ جرم در کردستان نسبت به سایر استان‌های سطح کشور بسیار پایین است و استان کردستان بە لحاظ نرخ جرم نسبت بە جمعیت در رده سی‌وسوم کشوری قرار دارد.

سردار آزادی در ادامە از دستگیری قریب بە یک هزار و ۹۰ نفر شامل عمدە فروش، خردە فروش و عرضە کنندە مواد مخدر در سطح استان خبر داد.

وی یادآور شد: انجام اقدامات سلبی و ایجابی علت پایین بودن شاخص جرم در استان کردستان است.

ایسنا


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس