طلاق، بن بست یا رهایی

طلاق، بن بست یا رهایی

امروزه پدیده ناهنجار طلاق به شیوه‌ای افزاینده در ایران در حال افزایش است که این پدیده به تبع در کردستان نیز رو به افزایش داشته است.

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات