پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

برچسب: بهرام نصراللهی زادهRSS
امنیت كردستان از گذر توسعه تأمين می شود
20 دسامبر 2016
بدون دیدگاه
بهرام نصراللهي زاده:

امنیت كردستان از گذر توسعه تأمين می شود

همه بخش هاي مختلف نظام اين واقعيت را قبول دارند كه امنيت كردستان از گذر توسعه تأمين مي شود و اين باور را عميقاً قبول دارند كه شكاف هاي احتمالي ناشي از توسعه نيافتگي است.