کوچ معکوس؛ سه هزار کیلومتر از برلین تا حلب

کوچ معکوس؛ سه هزار کیلومتر از برلین تا حلب

کردنامه: به گزارش اسپوتنیک، حدود ۳۰۰ تن از فعالان صلح از سراسر اروپا راهپیمایی برلین تا حلب را به منظور جلب حمایت جهانی از این شهر جنگ زده و کل سوریه آغاز کردند. این راهپیمایی روز گذشته ۲۶ دسامبر از فرودگاه سابق تمپلهوف در برلین به سوی حلب آغاز شد. این فرودگاه اکنون به محلی

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات