پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

برچسب: محمد علی دستمالیRSS
اروپا ترکیه را تنبیه می کند / کدام طرف کوتاه می آید؟
18 دسامبر 2016
بدون دیدگاه
محمدعلی دستمالی :

اروپا ترکیه را تنبیه می کند / کدام طرف کوتاه می آید؟

محمدعلی دستمالی: آن چه در شرایط کنونی، موجب تنش و اختلاف بین اروپا و ترکیه شده، عقاید دینی و رویکرد ایدئولوژیک نیست، بلکه مساله این است که اروپا می خواهد اردوغان را به درک عینی این موضوع برساند که این ترکیه است که باید خود را با شرایط اروپا وفق دهد و نه عکس!