خاکستری که از چریک پیر بر جای ماند

خاکستری که از چریک پیر بر جای ماند

کردنامه : رهبری که از ۶۳۸ ترور جان سالم بدر برده بود، از ملاقات با فرشته مرگ در ۹۰ سالگی تن زنده بیرون نبرد. گرچه سیگار برگ مرگ آور سازمان سیا با درایت بادیگارد ها خاکستر نشد، اما تن انقلابی کهنسال علیرغم تدبیر پزشکان خاکستر می شود و آنچه این بار مرگ را باورپذیر می

اخبار

اقتصاد

فتوتیتر

تبلیغات