پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

برچسب: چه گواراRSS
خاکستری که از چریک پیر بر جای ماند
19 دسامبر 2016
بدون دیدگاه
سرگه بارسقیان

خاکستری که از چریک پیر بر جای ماند

کاسترو در سال ۱۹۵۹ با انقلاب علیه رژیم باتیستا به قدرت رسید. ۵۰ سال رهبر حزب کمونیست، نخست وزیر و رئیس جمهور کوبا بود تا اینکه ۱۰ سال پیش عنان دولت و ۵ سال قبل رهبری حزب کمونیست را واگذر کرد. او برای سال ها نماد انقلابیونی بود که از کوه های «سیرا ماسترا» بر سر دیکتاتوری وقت سرازیر شدند؛ برخی از جنگل فن انقلابی گری آموختند و برخی در روستا ها انبان مبارزه را دوختند.