سرگل آرش

مبادلات تجاری و فرهنگی در مرزها موجب برقراری امنیت می‌شود

مبادلات تجاری و فرهنگی در مرزها موجب برقراری امنیت می‌شود

استاد دانشگاه کردستان گفت: سالها بر روی کاغذ طرح منطقه ویژه اقتصادی بانه و مریوان مطرح بود اما اجرایی نمی‌شد و دلیل آن نگرانی از به خطر افتادن امنیت منطقه بود در حالیکه مبادلات تجاری و فرهنگی خود یکی از عوامل ایجاد امنیت است. بهرام نصراللهی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار کردنامه در رابطه با مرز